Tài khoản lưu trữ của GoDaddy có hỗ trợ nguồn cấp RSS không?

Có, tài khoản lưu trữ của chúng tôi có hỗ trợ nguồn cấp RSS. Sử dụng ASP hoặc PHP, bạn có thể nhập nguồn cấp RSS vào trang web của mình hoặc bạn có thể tạo một nguồn cấp RSS cho website hoặc blog.

Nhiều công cụ viết blog sẽ tự động tạo nguồn cấp RSS cho bạn.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.