Tài khoản lưu trữ của GoDaddy hỗ trợ FTP chủ động hay thụ động?

Tài khoản lưu trữ của chúng tôi chỉ hỗ trợ FTP thụ động. Vì lý do này, bạn cần đảm bảo rằng ứng dụng bạn đang kết nối có hỗ trợ FTP thụ động và rằng ứng dụng đã được bật. Cài đặt này hiện diện trong hầu hết các máy khách FTP và phần mềm thiết kế website hỗ trợ đăng tải bằng FTP.

Để biết thêm thông tin về FTP, xem


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.