Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

WordPress được quản lý Trợ giúp

Tải lên các tập tin trang của bạn


Bước 3 trong tuyển tập Di chuyển trang WordPress của tôi thủ công.

Bắt buộc: Bạn sẽ cần một ứng dụng khách FTP để tải lên các tập tin trang của mình. Chúng tôi khuyên dùng FileZilla.

Tải lên các tập tin trang WordPress mà bạn đã tải xuống trong Tải xuống các tập tin trang của bạn bằng ứng dụng khách FTP. Một số lượng lớn hình ảnh hoặc các tập tin truyền thông khác sẽ làm tăng lượng thời gian cần thiết để hoàn tất quá trình tải lên.

  1. Kết nối với tài khoản Managed WordPress của bạn bằng ứng dụng khách FTP. (Bạn cần trợ giúp kết nối với FTP?)
  2. Trong FileZilla phía bên Trang cục bộ của giao diện, vui lòng định vị thư mục wp-content bạn đã tải xuống. Chọn thư mục, sau đó nhấp chuột phải (Windows) hoặc Control + nút chuột (MacOS) và chọn Tải lên.
    chọn thư mục để tải lên
  3. Bạn sẽ thấy cảnh báo rằng Tập tin đích đã tồn tại. Vui lòng chọnGhi đè, Luôn dùng thao tác này, và Chỉ áp dụng cho hàng đợi hiện tại.
    chọn các tùy chọn ghi đè
  4. Chọn OK .

Bạn đừng tiếp tục bước tiếp theo cho đến khi ứng dụng khách FTP hoàn tất tải lên các tập tin của bạn.


Xem thêm thông tin