Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

WordPress được quản lý Trợ giúp

Tải lên tập tin với SFTP

Bạn có thể tải tập tin lên tài khoản WordPress được quản lý với SFTP. Tính năng này rất hữu ích để quản lý việc tải tập tin lớn lên trang WordPress hoặc nếu bạn muốn thay đổi trang WordPress theo cách thủ công - chẳng hạn như cài đặt một chủ đề hoặc trình cắm tùy chỉnh.

Được yêu cầu: Bạn sẽ cần một máy khách FTP (Giao thức truyền tập tin) để kết nối và tải nội dung lên qua SFTP (FTP Bảo mật). Có nhiều máy khách FTP bên thứ ba khả dụng, chúng tôi khuyến nghị bạn dùng FileZilla.
 1. Truy cập trang sản phẩm GoDaddy.
 2. Trên trang Sản phẩm của tôi, bên cạnh WordPress được quản lý, chọn Quản lý tất cả.
 3. Từ website bạn muốn dùng, vui lòng chọn Cài đặtbiểu tượng menu menu.

  chọn cài đặt
 4. Trên thẻ Cài đặt và dưới Trang sản xuất, vui lòng xác địnhchi tiết SFTP/SSH rồi chọn Xem.
  chọn xem để xem thông tin SFTP
 5. Sao chép Tên máy chủ, Tên người dùngMật khẩu. Bạn sẽ cần các thông tin này để đăng nhập bằng máy khách FTP.
  sao chép thông tin SFTP
 6. Điền vào các trường Máy chủ lưu trữ, Tên người dùng, Mật khẩu, Cổng trong máy khách FTP của bạn. Nếu đang dùng FileZilla, vui lòng chọn Quickconnect:

  chọn Kết nối nhanh
 7. Bạn sẽ nhận được một tin nhắn Khóa máy chủ lưu trữ không xác định. Vui lòng xác minh Máy chủ lưu trữ là miền của bạn rồi chọn OK.
  vui lòng xác minh máy chủ lưu trữ và nhấp vào OK
 8. Sau khi máy khách FTP kết nối với tài khoản của bạn, bạn có thể kéo và thả để tải tập tin lên.
  kéo và thả tập tin

Bước tiếp theo

Thông tin thêm