Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
 • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

WordPress được quản lý Trợ giúp

Tải lên tập tin với SFTP

Bạn có thể tải tập tin lên tài khoản Managed WordPress kết nối SFTP. Đây là phương thức hữu ích để tải các tập tin lớn lên trang WordPress hoặc khi bạn cần cài đặt chủ đề hoặc trình cắm tùy chỉnh theo cách thủ công.

Bắt buộc: Bạn sẽ cần một ứng dụng FTP (Giao thức truyền tập tin) để kết nối và tải nội dung lên qua SFTP (FTP bảo mật). Có nhiều ứng dụng FTP bên thứ ba, chúng tôi khuyến nghị bạn dùng FileZilla.
 1. Truy cập trang sản phẩm GoDaddy.
 2. Trên trang Sản phẩm của tôi, bên cạnh WordPress được quản lý, vui lòng chọn Quản lý tất cả.
 3. Với trang bạn muốn sử dụng, chọn Cài đặt từ biểu tượng menu menu.

  Chọn cài đặt
 4. Trong Trang sản xuất, tìm đăng nhập SSH/SFTP rồi chọn Thay đổi.
  Chọn thay đổi để xem thông tin sftp
 5. Sao chép Tên máy chủ lưu trữ để sử dụng trong ứng dụng FTP của bạn, rồi chọn Tạo thông tin đăng nhập mới.
 6. Chọn lại Tạo thông tin đăng nhập mới.

  Lưu ý: Thao tác này sẽ xóa tên người dùng và mật khẩu SFTP hiện tại của bạn.

 7. Sao chép Tên người dùngMật khẩu mới để sử dụng trong ứng dụng FTP, rồi chọn Đóng.
 8. Trong ứng dụng FTP, điền vào các trường Host (Máy chủ), Username (Tên người dùng), Password (Mật khẩu) và Port (Cổng). Nếu đang dùng FileZilla, hãy chọn Quickconnect (Kết nối nhanh):

  chọn Quickconnect (Kết nối nhanh)
 9. Bạn sẽ nhận được một tin nhắn Khóa máy chủ lưu trữ không xác định. Vui lòng xác minh Máy chủ lưu trữ là miền của bạn rồi chọn OK.
  vui lòng xác minh máy chủ lưu trữ và nhấp vào OK
 10. Sau khi ứng dụng FTP kết nối với tài khoản của bạn, bạn có thể kéo và thả để tải tập tin lên.
  kéo và thả tập tin

Thông tin thêm