Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

WordPress được quản lý Trợ giúp

Tại sao cần sử dụng tên miền tạm thời với WordPress được quản lý?

Khi thiết lập trang WordPress được quản lý, bạn có thể sử dụng tên miền tạm thời. Việc này cho phép bạn xem và thao tác trên các trang mà không cần thay đổi cài đặt DNS cho tên miền. Nói cách khác, bạn có thể duy trì hoạt động của trang hiện tại trong khi thao tác trên trang mới.

Tên miền tạm thời là cần thiết cho quá trình WordPress xử lý các liên kết nội bộ và cấu trúc tập tin — WordPress sử dụng các đường dẫn tuyệt đối thay vì đường dẫn tương đối. Nghĩa là thay vì sử dụng các liên kết tương đối tới miền bạn tải, như sau:

a href="/directory/file.extension" />link text/a>

...WordPress sử dụng các liên kết tuyệt đối tham chiếu đến một tên miền cụ thể, như sau:

a href="http://domain.tld/directory/file.extension">link text/a>

Nếu tên miền trong liên kết tuyệt đối không trỏ đến tài khoản bạn muốn, tên miền không thể tìm được tài nguyên tại URL dự kiến. Như vậy, khi tìm cách tải tập tin bằng đường dẫn do WordPress tạo, là những đường dẫn tuyệt đối và sử dụng chính tên miền đó, tên miền sẽ không thể tìm thấy chúng vì miền trỏ đến nơi khác. Về bản chất, làm như vậy sẽ phá vỡ trang web.

Tuy nhiên, bằng cách sử dụng tên miền tạm thời, chúng tôi cung cấp cho bạn công cụ để xây dựng hoặc xem trước các trang web của mình mà không cần thay đổi cài đặt DNS của tên miền. WordPress cho rằng tên miền tạm thời là tên miền chúng ta sẽ sử dụng, nên các đường dẫn tuyệt đối WordPress tạo ra có thể truy cập từ web và tải lên các tài nguyên thích hợp để trang hoạt động được.

Bạn sẽ biết rằng họ đang sử dụng một tên miền tạm thời vì chúng tôi để lại một thông báo liên tục trong bảng điều khiển WP Admin thông báo cho bạn:
chọn liên kết thay đổi miền

Khi bạn đã sẵn sàng chuyển DNS sang ( thêm thông tin ), tất cả những gì bạn cần làm là nhấp vào liên kết Thêm miền (hướng dẫn tương tự ) và chúng tôi sẽ lo mọi thứ để đảm bảo trang của bạn hoạt động.