Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Tại sao Domain By Proxy không còn khả dụng tại các khu vực chịu ảnh hưởng của GDPR?

Vào ngày 25/05/2018, Quy định chung về bảo mật dữ liệu yêu cầu thay đổi đáng kể đối với Whois. Nếu tên miền có chứa thông tin liên hệ về một cá nhân tại Khu vực kinh tế châu Âu (EEA), yêu cầu tìm kiếm Whois sẽ chỉ trả về thông tin kỹ thuật về miền, Quốc gia của người đăng ký và Tiểu bang/tỉnh. Mọi thông tin liên hệ khác sẽ không hiển thị ở kết quả.

Do những thay đổi này, chúng tôi đã quyết định dừng bán Domain By Proxy dưới dạng dịch vụ độc lập tại EU.

Để tìm hiểu thêm về GDPR, hãy truy cập: Luật về quyền riêng tư là gì?