Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

GoDaddy Trợ giúp

Tại sao một số miền của tôi không đủ điều kiện?

Trong quá trình thiết lập tài khoản email, có thể bạn sẽ thấy một số miền được liệt kê ở trạng thái không đủ điều kiện hoặc có màu xám trong Bảng điều khiển Email & Office (đối với Microsoft 365) hoặc Trung tâm kiểm soát không gian làm việc (đối với Workspace Email). Lí do là vì bạn chỉ có thể có một loại tài khoản email cho mỗi miền.

Ví dụ: bạn sẽ gặp thông báo lỗi nếu cố gắng thiết lập Microsoft 365 với miền mà Workspace Email đã dùng.

Không thể chuyển Microsoft 365 sang nền tảng nào khác. Tuy nhiên, có thể chuyển Workspace Email sang Microsoft 365.

Các bước liên quan

Thông tin thêm