Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Tải tập tin lên website trong tài khoản Dịch vụ lưu trữ trên Linux

Để tải tập tin lên một website trong tài khoản Dịch vụ lưu trữ trên Linux của bạn, đây là cách truy cập Trình quản lý tập tin cPanel từ Bảng điều khiển tài khoản.

 • Mẹo: Bạn cần tải lên nhiều tập tin? Tạo một tập tin ZIP, tải lên tài khoản của bạn và giải nén tại đó.
 1. Truy cập GoDaddy, vào trang sản phẩm.
 2. Bên dưới Lưu trữ web, cạnh tài khoản Dịch vụ lưu trữ trên Linux bạn muốn sử dụng, chọn Quản lý.
  nhấp vào quản lý
 3. Trong Bảng điều khiển tài khoản, bên trong phần Website, đối với website bạn muốn đặt tập tin, hãy chọn biểu tượng ba chấm rồi chọn Trình quản lý tập tin.
  chọn trình quản lý tập tin
  Theo mặc định, Trình quản lý tập tin sẽ tải tập tin của bạn lên thư mục gốc của website. Trong ảnh chụp màn hình này, thư mục gốc là /public_html như được hiển thị trên trang Trình quản lý tập tin:
  thư mục tải lên trong Trình quản lý tập tin

  Lưu ý: Tùy vào thiết lập, thư mục gốc cho website của bạn có thể khác (ví dụ như /public_html/blog hoặc /public_html/mycoolsubdomain.com), nhưng nếu bạn vẫn tiếp tục làm theo các bước này, Trình quản lý tập tin sẽ tải tập tin của bạn lên thư mục gốc của website trừ khi bạn chọn địa điểm khác.

 4. (Tùy chọn) Nếu cần thiết, hãy chọn một thư mục khác trong cây thư mục.
 5. Chọn Tải lên.
 6. Chọn Chọn tập tin để tìm đến tập tin bạn muốn tải lên, chọn tập tin đó rồi chọn Mở để tải lên tập tin ngay lập tức. Bạn cũng có thể kéo và thả nhiều tập tin vào hộp để tải lên.

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin