Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
 • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Tải về các bản sao lưu Sao lưu trang trong Dịch vụ lưu trữ Linux

Lưu ý: Sao lưu trang không được bán dưới dạng sản phẩm mới kể từ tháng 1 năm 2018. Để biết giải pháp sao lưu mới của chúng tôi, hãy xem Sao lưu trang web là gì?

Bạn có thể tải về bản sao các tập tin được sao lưu vào Site Backup dưới dạng tập tin ZIP để lưu trữ cục bộ.

 1. Truy cập GoDaddy, vào trang sản phẩm.
 2. Trong Lưu trữ web , bên cạnh tài khoản Lưu trữ Linux mà bạn muốn sử dụng, chọn Quản lý .
  chọn quản lý
 3. Trong Bảng điều khiển tài khoản, chọn Quản trị cPanel .
 4. Trong Trang chủ cPanel, trong phần Tập tin , chọn Sao lưu trang .
 5. Bên cạnh trang web hoặc cơ sở dữ liệu bạn muốn sử dụng, nhấp vàoTải xuống tập tin ( Tải về các tập tin ).
 6. Từ menu Ngày , chọn bản sao lưu bạn muốn sử dụng.
 7. Chọn các tập tin và thư mục bạn muốn sử dụng.
 8. ChọnTải xuống tập tin ( Tải về các tập tin ).
 9. Nhập Tên cho bản sao lưu, rồi bấm vào Tải xuống .

Xem thêm thông tin