Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Chứng nhận SSL Trợ giúp

Tải về các tập tin chứng nhận SSL


Nếu định cài đặt thủ công chứng nhận SSL trên máy chủ hoặc tài khoản dịch vụ lưu trữ, bạn cần tải về chứng nhận chính và trung gian từ bảng điều khiển SSL.

Nếu không chọn được tùy chọn tải về chứng nhận SSL, điều đó nghĩa là chúng tôi đã cài đặt chứng nhận cho bạn. Bạn không cần làm theo những hướng dẫn này!

  1. Truy cập trang sản phẩm GoDaddy.
  2. Chọn Chứng nhận SSL rồi chọn Quản lý cho chứng nhận bạn muốn tải xuống.
  3. Trong Tải chứng nhận xuống, chọn Loại máy chủ rồi chọn Tải xuống tập tin Zip.
Chứng nhận của bạn sẽ được tải xuống.