GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Tải về một bức tường lửa

ALTEXT

Bảo mật website của bạn
Mật khẩu & 2SV | Sao lưu & khôi phục
SSL | Tường lửa | Theo dõi & quét
Thanh toán an toàn | Cập nhật CMS

Nó là gì?

Giống như một ngôi nhà, website của bạn có một cửa ra vào (điểm vào) và các cửa sổ (biểu mẫu liên hệ, cổng thanh toán, v.v.). Tường lửa là hệ thống cửa, khóa và báo động.

Tại sao tôi cần nó?

Phần mềm độc hại không phân biệt đối xử. Với hơn 30.000 trang web mới bị tấn công hàng ngày, bạn cần đảm bảo rằng mình đang chủ động trong việc bảo vệ website của mình. Khi có tường lửa, bạn có cơ hội bảo vệ trang của mình khỏi những tác nhân xấu ngoài kia.

Tôi cần làm gì?

Nó phụ thuộc vào loại website bạn có. Chọn sản phẩm của bạn và xem những tài nguyên nào có sẵn cho sản phẩm đó.

Websites + Marketing

Bạn đã được bảo vệ! Chúng tôi quản lý và giám sát tường lửa cho trang Websites + Marketing của bạn.

Tất cả các trang web khác

Đăng ký dịch vụ tường lửa. Đối với tường lửa do các công ty khác bán, hãy làm theo hướng dẫn của họ để kích hoạt và cấu hình. Bảo mật website GoDaddy có tường lửa và chúng tôi giúp bạn dễ dàng thiết lập .