Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Tải xuống các tập tin chứng nhận ký trình điều khiển / mã của tôi

Lưu ý: Bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 năm 2021, GoDaddy sẽ không cấp hay gia hạn Chứng nhận xác thực mã hoặc Trình điều khiển nữa. Nếu bạn đã sở hữu Chứng nhận xác thực mã hoặc Chứng nhận trình điều khiển, bạn sẽ không thể tạo khóa mới sau ngày 1 tháng 6 năm 2021. Tất cả các chứng nhận được cấp trước ngày 1 tháng 6 năm 2021 sẽ vẫn có hiệu lực cho đến khi hết hạn.

Sau khi chúng tôi phê duyệt mã / yêu cầu xác thực trình điều khiển của bạn, bạn cần tải xuống các tập tin chứng nhận.

Lưu ý: Nếu bạn đang di chuyển chứng nhận SSL sang một máy chủ mới, nếu máy chủ của bạn bị lỗi, nếu bạn bị mất khóa riêng hoặc nhận được thông báo lỗi rằng khóa riêng không khớp, bạn không thể chỉ cài đặt lại chứng nhận của mình; bạn phải tạo khóa mới cho chứng nhận của mình .

  1. Truy cập vào trang sản phẩm GoDaddy.
  2. Chọn Chứng nhận SSL rồi chọn Quản lý cho chứng nhận bạn muốn tải xuống.
  3. Trong Tải chứng nhận xuống, chọn Loại máy chủ rồi chọn Tải xuống tập tin Zip.

Bước tiếp theo

Bước tiếp theo tùy thuộc vào loại mã hoặc trình điều khiển bạn muốn ký: