Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

WordPress được quản lý Trợ giúp

Tải xuống các tập tin trang của bạn


Bước 1 trong tuyển tập Di chuyển trang WordPress của tôi thủ công.

Để di chuyển thủ công trang WordPress của bạn sang tài khoản Managed WordPress hoặc Pro Managed WordPress, vui lòng tải xuống thư mục wp-content, mà có chứa tất cả hình ảnh và truyền thông khác cho trang bạn muốn di chuyển. Làm thế nào để bạn thực hiện điều này phụ thuộc vào máy chủ lưu trữ hiện tại của bạn. Ví dụ: nếu bạn có tài khoản Lưu trữ Linux GoDaddy, bạn có thể sử dụng Trình quản lý tập tin cPanel, hay một ứng dụng khách FTP như FileZilla. Quy trình này giả định rằng bạn (giống như nhiều người dùng WordPress) đang sử dụng cPanel.

 1. Trong cPanel của trang WordPress của bạn, hãy mở Trình quản lý tập tin.
 2. Trong cây thư mục ở bên trái, hãy chọn public_html.
 3. Trong danh sách tập tin ở bên phải, hãy chọn wp-content (Nếu trang của bạn được cài đặt trong một thư mục khác, bạn có thể tìm thấy thông tin đó trong chi tiết trong Installatron của cPanel).
  thư mục wp-content ở đâu
 4. Từ thanh công cụ phía trên cây thư mục và danh sách tập tin, vui lòng chọn Nén.
 5. Trong Loại nén, vui lòng chọn Lưu trữ Zip, rồi chọn Nén tập tin.
  chọn nén các tập tin
 6. Sau khi trình quản lý tập tin tạo wp-content.zip, hãy đóng hộp kết quả nén. Bạn sẽ thấy tập tin zip mới trong danh sách. Nếu không, hãy chọn Tải lại để làm mới.
 7. Vui lòng chọn wp-content.zip rồi chọn Tải xuống. Tập tin zip sẽ được sao chép vào vị trí tải xuống mặc định trên máy tính của bạn.
  tải về tập tin zip
 8. Trên máy tính của bạn, hãy tìm tập tin đó và giải nén. (Đối với macOS hay với Windows)

Xem thêm thông tin