Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
 • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

WordPress được quản lý Trợ giúp

Tải xuống các tập tin trang của bạn


Bước 1 trong tuyển tập Di chuyển trang WordPress được quản lý sang tài khoản WordPress không được quản lý.

Để di chuyển trang WordPress của bạn, bạn cần tải xuống bản sao của tất cả các tập tin trang của mình. Tất cả các trang, ảnh và truyền thông khác đều nằm trong thư mục wp-content của bạn.

 1. Truy cập vào trang sản phẩm GoDaddy.
 2. Trên trang Sản phẩm của tôi, bên cạnh WordPress được quản lý, vui lòng chọn Quản lý tất cả.
 3. Từ website bạn muốn di chuyển đến, vui lòng chọn Công cụ từ biểu tượng menu menu.

  menu tùy chọn trên trang
 4. Kế bên Trình duyệt Tập tin, vui lòng chọn Mở.
  nút của trình duyệt tập tin
 5. Vui lòng chọn thư mục wp-content rồi chọn Tải xuống từ thanh công cụ.
  tải xuống thư mục nội dung


Xem thêm thông tin