WordPress được quản lý Trợ giúp

Tải xuống các tập tin trang của bạn


Bước 1 trong tuyển tập Di chuyển trang WordPress được quản lý sang tài khoản WordPress không được quản lý.

Để di chuyển trang WordPress của bạn, bạn cần tải xuống bản sao của tất cả các tập tin trang của mình. Tất cả các trang, ảnh và truyền thông khác đều nằm trong thư mục wp-content của bạn.

 1. Truy cập vào trang sản phẩm GoDaddy.
 2. Trên trang Sản phẩm của tôi, bên cạnh WordPress được quản lý, vui lòng chọn Quản lý tất cả.
 3. Từ website bạn muốn di chuyển, chọn Cài đặt từ menu Biểu tượng menu.
  Menu tùy chọn trang
 4. Bên cạnh Trình duyệt tập tin trong phần Công cụ, chọn Mở.
  Nút Trình duyệt tập tin
 5. Chọn thư mục wp-content, rồi chọn Tải xuống từ thanh công cụ.
  Tải xuống thư mục nội dung


Xem thêm thông tin