Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Tải xuống danh sách có thể xuất

Sau khi tạo danh sách miền có thể xuất, bạn có thể tải xuống lại báo cáo trong vòng 7 ngày.

 1. Đăng nhập vào Trung tâm kiểm soát miền của GoDaddy. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập? Tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn.)
 2. Chọn Danh sách đã xuất từ menu Cài đặt .
  chọn danh sách đã xuất
 3. Tìm danh sách đã xuất mà bạn muốn tải xuống, sau đó chọn Tải xuống bên dưới tiêu đề Hành động . Trình duyệt của bạn sẽ tải xuống tập tin.
  Lưu ý:

  Lưu ý: Bạn sẽ cần xác minh danh tính của mình nếu bạn có bảo vệ miền trên miền của mình. Chúng tôi sẽ tự động gửi mã xác minh nếu bạn đã bật xác minh 2 bước (2SV) trong tài khoản của mình hơn 72 giờ. Nếu không, hãy chọn Gửi mật khẩu và chúng tôi sẽ gửi mật khẩu một lần đến địa chỉ email người đăng ký của bạn.

 4. Mở tập tin đã tải xuống để xem lại thông tin miền của bạn. Bạn có thể lưu tập tin cục bộ vào thiết bị của mình.
 5. Xem thêm thông tin