Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Websites + Marketing Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Tải xuống đơn hàng từ cửa hàng trực tuyến của tôi

Tải xuống lịch sử đơn hàng của bạn để sử dụng cho riêng bạn. Đơn hàng tải xuống dưới dạng tập tin .csv (các giá trị được phân tách bằng dấu phẩy), hiển thị với hầu hết các chương trình bảng tính như Excel.

  1. Vu lòng truy cập vào trang sản phẩm của GoDaddy.
  2. Cuộn tới Websites + Marketing và chọn Quản lý bên cạnh trang của bạn.
  3. Trong Bảng điều khiển, chọn Thương mại và trong mục Đơn hàng, hãy chọn Đơn hàng.
  1. Vu lòng truy cập vào trang sản phẩm của GoDaddy.
  2. Cuộn tới Websites + Marketing và chọn Quản lý bên cạnh trang của bạn.
  3. Trong Bảng điều khiển, chọn Cửa hàng , rồi chọn Đơn hàng .
  1. Chọn Tải xuống .
  2. Chọn phạm vi ngày và lượng chi tiết cần đưa vào, rồi chọn Tải xuống . Tập tin .csv sẽ được gửi đến email của bạn.
  3. Lưu ý: Bạn không thể chọn đơn hàng cụ thể để tải xuống. Để tải những đơn hàng bạn muốn, hãy lọc đơn hàng rồi tải tập tin xuống.

Xem thêm thông tin