Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Microsoft 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Tải xuống và cài đặt ứng dụng Office cho Android

Luôn làm việc hiệu quả với các ứng dụng Office cho thiết bị Android của bạn. Nếu bạn có gói Kinh doanh Trực tuyến thiết yếu, Doanh nghiệp Thiết yếu hay Doanh nghiệp Chuyên nghiệp, bạn sẽ cần tải xuống từng ứng dụng Office từ Cửa hàng ứng dụng Google Play.

  1. Ứng dụng Office sẽ kết hợp Microsoft Word, Excel và PowerPoint trong cùng nơi và khả dụng để tải xuống cho Android. Đối với tất cả ứng dụng khác hay để tải xuống riêng một ứng dụng, vui lòng chọn ứng dụng bạn muốn và cài đặt.
  2. Vui lòng mở ứng dụng và chọn Đăng nhập.
  3. Nhập địa chỉ Microsoft 365 của bạn.
  4. Vui lòng chọnTiếp theo.
  5. Bạn sẽ được chuyển hướng đến một trang đăng nhập khác để nhập mật khẩu của bạn.
  6. Chọn Đăng nhập.

Tùy theo bạn có bao nhiêu tập tin và thư mục, sẽ có thể mất vài phút để đồng bộ hóa mọi thứ. Sau khi đồng bộ hóa hoàn tất, bạn có thể truy cập, tạo và chia sẻ tất cả tài liệu của mình.

Xem thêm thông tin