Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Microsoft 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Tải xuống và cài đặt ứng dụng Office cho iPhone hay iPad

Nếu bạn có gói Dịch vụ trực tuyến thiết yếu, Doanh nghiệp hay Doanh nghiệp Cao cấp, bạn có thể sử dụng các ứng dụng di động cho iPhone hay iPad. Bạn sẽ cần tải xuống từng ứng dụng Office từ Cửa hàng Ứng dụng.

  1. Ứng dụng Office sẽ kết hợp Microsoft Word, Excel và PowerPoint trong cùng nơi và khả dụng để tải xuống cho iOS. Đối với tất cả ứng dụng khác hay để tải xuống riêng một ứng dụng, vui lòng chọn ứng dụng bạn muốn và cài đặt.
  2. Chạm vào Đăng nhập.
  3. Nhập địa chỉ email Microsoft 365 của bạn.
  4. Chạm vào Tiếp theo.
  5. Bạn sẽ được chuyển hướng đến một trang đăng nhập khác để nhập mật khẩu của bạn.
  6. Chạm vào Đăng nhập.

Vui lòng lặp lại các bước này cho từng ứng dụng Office bạn muốn sử dụng.

Tùy theo bạn có bao nhiêu tập tin và thư mục, sẽ có thể mất vài phút để đồng bộ hóa mọi thứ. Sau khi đồng bộ hóa, bạn có thể truy cập, tạo và chia sẻ tất cả tài liệu của bạn.

Xem thêm thông tin