Take a screenshot of my Desktop

When you contact our 24/7 Support team, we might ask you to provide a screenshot of your desktop to help us resolve your issue.

To Capture A Screenshot

Choose your Operating System:


To take a screenshot, see one of these steps Difficulty
Take a screenshot of my Windows desktop Basic
Take a screenshot of my Mac desktop Basic
Take a screenshot of my Linux desktop Basic
Take a screenshot on my iOS device Basic
Taking a screenshot on my Android device Basic


To Record Your Steps

Choose your Operating System:


To make a recording, see one of these steps Difficulty
Record my steps on Windows Basic
Record my steps on Mac Basic
Record my steps on an iOS device Basic
Record my steps on an Android BasicBài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.