Take a screenshot of my Linux desktop

When you contact our 24/7 Support team, we might ask you to provide a screenshot of your desktop to help us resolve your issue.

To take a screenshot of your Linux desktop

  1. Press the Print Screen (Print Screen, Prnt Scrn, prt sc, or PrtScn) key on your keyboard.
  2. To capture only your active window press the Alt key before pressing the Print Screen key.
  3. To capture a specific section of your screen, press shift and PrtScn then left click and drag to select an area.
  4. The screenshot will save as a .PNG file in your /Pictures folder.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.