Take a screenshot of my Mac desktop

When you contact our 24/7 Support team, we might ask you to provide a screenshot of your desktop to help us resolve your issue.

  1. Hold down the command key as well as the shift key, then press the 3 key at the same time.
  2. To capture a specific section of your screen, hold down command key as well as the shift key, then press the 4 key at the same time.
    • Left click and drag to select the area you want to capture.
    • Release the left mouse button to take the screenshot.
  3. To capture a specific window, hold down the command key as well as the shift key, then press the 4 key at the same time; then press the spacebar.
    • Click the window you want to capture.
  4. The screenshot will save as a .PNG file on your desktop.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.