Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Nắm quyền sở hữu trang tài khoản Google Doanh nghiệp của tôi

Khi bạn kết nối trang với tài khoản Google Doanh nghiệp của tôi, GoDaddy sẽ giám sát và cung cấp số liệu thống kê về đánh giá và lưu lượng tìm kiếm của bạn. Bằng cách giành quyền sở hữu, bạn sẽ có thể cập nhật thủ công chi tiết hồ sơ của mình và trực tiếp quản lý các đánh giá đó.

 1. Truy cập trang sản phẩm GoDaddy.
 2. Mở trang của bạn.
  • Đối với Website Builder: Cuộn xuống Website Builder và chọn Quản lý bên cạnh trang web bạn muốn thay đổi.
  • Đối với Tiếp thị kỹ thuật số: Cuộn xuống Tiếp thị trực tuyến và chọn Quản lý bên cạnh trang bạn muốn thay đổi.
 3. Mở Google Doanh nghiệp của tôi.
  • Đối với Website Builder: Từ bảng điều khiển, chọn Tiếp thị > Google Doanh nghiệp của tôi .
  • Đối với Tiếp thị kỹ thuật số: Từ bảng điều khiển, chọn Mạng xã hội & danh sách > Google Doanh nghiệp của tôi .
 4. Chọn Kết nối danh sách . (Chọn Tạo danh sách nếu bạn muốn tạo một danh sách Google Doanh nghiệp của tôi mới.)
 5. Xác minh tên doanh nghiệp và thành phố của bạn.
 6. Bây giờ bạn có thể đăng nhập vào Google. Bạn sẽ được nhắc chấp nhận quyền truy cập giữa Google và GoDaddy.
 7. Tìm danh sách của bạn từ danh sách và chọn Gửi .

Thông tin thêm