Thương mại điện tử WordPress được quản lý Trợ giúp

Tăng giới hạn bộ nhớ WordPress

Bạn có thể gặp sự cố khi làm việc với trang WooCommerce yêu cầu bạn tăng giới hạn bộ nhớ WordPress. Cách dễ nhất để thực hiện điều này là chỉnh sửa tập tin wp-config.php của bạn.

Cảnh báo: Bạn phải luôn sao lưu trang của mình trước khi thực hiện các thay đổi đối với tập tin wp-config.php.
 1. Truy cập tập tin trong tài khoản WordPress được Quản lý của bạn.
 2. Định vị tập tin p-config.php trong danh mục hoặc thư mục gốc.
 3. Nhấp đúp vào tập tin p-config.php để mở nó.
 4. Chọn Sửa .
 5. Tìm dòng
  /* That's all, stop editing! Chúc bạn xuất bản vui vẻ. */
 6. Ngay trên dòng ở bước năm, vui lòng thêm mã này:
  define('WP_MEMORY_LIMIT', '256M');

 7. Ví dụ tập tin wp-config.php
 8. Chọn Lưu.

Xem thêm thông tin