Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

GoDaddy Trợ giúp

Tạo bài đăng mạng xã hội

Kết nối với đối tượng bạn muốn tiếp cận trên Facebook, Google Doanh nghiệp của tôi và Twitter. Một khi đã viết một bài đăng, bạn sau đó có thể muốn Quảng cáo bài đăng của mình trên Facebook.

Trước khi bắt đầu, hãy chuẩn bị thông điệp của bạn. Sử dụng công cụ Trình tạo nội dung để tạo ảnh và hình ảnh riêng thu hút sự chú ý của người xem. Sau khi có thông điệp và hình ảnh, bạn đã sẵn sàng bắt đầu rồi!

 1. Truy cập trang sản phẩm GoDaddy.
 2. Cuộn đến Website Builder hoặc Tiếp thị trực tuyến rồi chọn Quản lý bên cạnh website bạn muốn.
 3. Từ Bảng điều khiển, truy cập Tiếp thị > Mạng xã hội.
 4. Bắt đầu bài đăng của bạn.
  • Vui lòng chọnBắt đầu lại từ đầu và viết một chú thích. Chọn một ảnh hay tải lên một ảnh mới. Thêm nhiều hình ảnh nếu bạn thích.
  • Hoặc chọn Duyệt mẫu để khởi chạy Trình tạo nội dung. Chọn một mẫu, bắt đầu tùy chỉnh và khi bạn sẵn sàng, vui lòng chọn Tiếp tục để thêm một chú thích và chuẩn bị chia sẻ bài đăng của bạn.
 5. Chọn nền tảng mạng xã hội bạn muốn đăng lên: Facebook, Twitter và Google Doanh nghiệp của tôi. Làm theo lời nhắc để kết nối nếu bạn chưa kết nối.
 6. Chọn Xem trước bài đăng.
 7. Tùy chỉnh bài đăng cho mỗi kênh và chọn thời điểm đăng tải (ngay bây giờ hoặc để sau).
 8. Chọn Đăng tải để đăng tải ngay hoặc Lên lịch để đăng tải vào lúc khác.

Lưu ý: Chúng tôi cung cấp GoDaddy Social, nơi các chuyên gia của chúng tôi quản lý cuộc sống trực tuyến của bạn, nếu bạn muốn dành thời gian cho các công việc khác.

Xem thêm thông tin