Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Tạo bản sao của một tập tin hoặc thư mục trong tài khoản Dịch vụ lưu trữ Linux của tôi

Bạn có thể tạo bản sao chính xác của các tập tin trong tài khoản Dịch vụ lưu trữ Linux của mình.

  1. Truy cập GoDaddy, vào trang sản phẩm.
  2. Bên dưới Lưu trữ web, cạnh tài khoản Dịch vụ lưu trữ trên Linux bạn muốn sử dụng, chọn Quản lý.
    nhấp vào quản lý
  3. Ở góc trên cùng bên trái của Bảng điều khiển tài khoản, chọn Trình quản lý tập tin .
    chọn trình quản lý tập tin
  4. Trong Trình quản lý tập tin cPanel, chọn tập tin hoặc thư mục, sau đó chọn Sao chép .
  5. Hoàn thành các trường, rồi chọn Sao chép tập tin .

Xem thêm thông tin