Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

GoDaddy Trợ giúp

Tạo bản vá cho máy chủ của bạn

Để ngăn ngừa lỗ hổng bảo mật, bạn phải thường xuyên tạo bản vá cho máy chủ của mình. Việc xây dựng thói quen thực hiện nhiệm vụ đơn giản này hàng tuần hay hàng tháng có thể giúp bạn tránh được những bực tức và rắc rối sau này.

Lưu ý: Khách hàng của Dịch vụ lưu trữ được quản lý và Gói dịch vụ được hỗ trợ không cần phải vá máy chủ của riêng họ.

Quá trình tạo bản vá cho máy chủ của bạn thay đổi theo hệ điều hành được sử dụng cho máy chủ của bạn:

Fedora hoặc Cent OS

 1. Kết nối với máy chủ của bạn thông qua SSH (thêm chi tiết).
 2. Chuyển sang người dùng gốc (thêm thông tin).
 3. Chạy như sau:
  yum clean all
  yum update

Ubuntu

 1. Kết nối với máy chủ của bạn thông qua SSH (thêm chi tiết).
 2. Chuyển sang người dùng gốc (thêm thông tin).
 3. Chạy như sau:
  nâng cấp apt-get

Windows Server

 1. Kết nối với máy chủ của bạn qua RDC (thêm thông tin).
 2. Từ menu Bắt đầu, chọn Bảng điều khiển.
 3. Bấm vào Windows Update.
 4. Bấm vào Kiểm tra cập nhật, rồi hoàn thành các bước để cập nhật máy chủ của bạn.