Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

Tạo chiến dịch email đầu tiên của bạn

Bắt đầu bằng việc tạo chiến dịch tiếp thị qua email đầu tiên.

Lưu ý: Bài viết này đề cập đến việc tạo một chiến dịch có văn bản và hình ảnh bằng cách sử dụng các công cụ có sẵn trong GoDaddy Email Marketing. Bạn có thể tạo một chiến dịch email văn bản thuần túy hoặc sử dụng HTML tùy chỉnh để tạo chiến dịch từ đầu.

 1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy Email Marketing của bạn. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập?)
 2. Nhấp vào nút Soạn thảo! ở ngăn bên phải.
  Nhấp vào Soạn thảo

  Một chiến dịch trống sẽ mở ra với giao diện như sau:

  Chiến dịch trống
 3. Nhập tên cho chiến dịch của bạn.
  Nhập tên cho chiến dịch của bạn
 4. Để tải hình ảnh biểu ngữ lên, nhấp vào dấu cộng trên tab Hình ảnh.

  Hình ảnh biểu ngữ là hình ảnh (rộng 590 pixel) hiển thị ở đầu chiến dịch email, mang lại cho người đọc ấn tượng đầu tiên. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm hình ảnh biểu ngữ

  Nhấp vào dấu cộng
 5. Duyệt tìm hình ảnh mà bạn muốn tải lên tab Hình ảnh rồi nhấp vào Mở.
 6. Nhấp và kéo hình ảnh từ tab Hình ảnh đến khung giữ chỗ biểu ngữ.
  Nhấp và kéo tay cầm
 7. Khi hộp thoại Liên kết biểu ngữ tự động hiển thị, nhập URL mà bạn muốn mọi người truy cập khi họ nhấp vào hình ảnh biểu ngữ, sau đó nhấp vào Lưu.
  Nhập địa chỉ liên kết và nhấp vào Lưu
 8. Nhấp vào Đây là tiêu đề chính, nhập tiêu đề và nhấp vào OK.
  Nhập tiêu đề và nhấp vào OK
 9. Để sắp xếp cấu trúc bố cục chiến dịch email của bạn, hãy sử dụng các nút mô-đun ở cuối chiến dịch.
  Nút mô-đun Tên Mô tả
  Nút mô-đun văn bản và hình ảnh trong trình soạn thảo Hình ảnh & văn bản Mô-đun hỗn hợp với khung giữ chỗ hình ảnh ở bên trái và khối văn bản ở bên phải.
  Nút mô-đun hình ảnh và văn bản trong trình soạn thảo Văn bản & hình ảnh Mô-đun hỗn hợp với khối văn bản ở bên trái và khung giữ chỗ hình ảnh ở bên phải.
  Nút mô-đun văn bản trong trình soạn thảo Văn bản Khối văn bản chiều rộng đầy đủ. Bạn có thể định dạng văn bản và thay đổi kiểu văn bản.
  Nút mô-đun hình ảnh trong trình soạn thảo Ảnh Khung giữ chỗ hình ảnh chiều rộng đầy đủ. Bạn có thể thêm nhiều hình ảnh vào một hàng và bạn có thể thay đổi kích thước của hình ảnh đó.
  Nút mô-đun tiêu đề mục trong trình soạn thảo Tiêu đề mục Khối văn bản đặc biệt chỉ chứa văn bản kiểu H1 cho dòng đầu. Bạn có thể thay đổi kiểu văn bản của tiêu đề mục độc lập với các kiểu văn bản khác trong trình chỉnh sửa kiểu.
  Nút mô-đun nút trong trình soạn thảo Nút Nút kêu gọi hành động cho phép bạn xác định văn bản hiển thị và liên kết tới bất kỳ URL nào. Bạn có thể thay đổi kiểu của nút trong trình chỉnh sửa kiểu. Tìm hiểu thêm về mô-đun nút.
  Nút mô-đun đường phân tách trong trình soạn thảo Đường phân tách Một đường kẻ ngang để phân tách các phần trong chiến dịch của bạn.
 10. Nhập văn bản vào khung giữ chỗ văn bản.
 11. Tải hình ảnh cho tab Hình ảnh, nhấp và kéo hình ảnh vào khung giữ chỗ hình ảnh (giống như với hình ảnh biểu ngữ) và nhấp vào OK.
  Thêm văn bản và kéo hình ảnh vào khung giữ chỗ
 12. Để thay đổi màu sắc và định dạng của chiến dịch, nhấp vào tab Kiểu nằm trong ngăn bên phải, cạnh tab Hình ảnh và chọn một kiểu.
  Nhấp vào tab Kiểu.
 13. Để xem trước chiến dịch, nhấp vào nút Xem trước .
  Nhấp vào nút Xem trước

  Lúc này, chiến dịch của bạn có thể sẽ trông như sau:
  Chiến dịch tiếp thị qua email
  Bạn có thể thêm các mô-đun chứa tiêu đề mục, khung giữ chỗ hình ảnh, văn bảnnút. Chỉ cần lặp lại các bước 9, 10 và 11.

 14. Trong ngăn phía trên bên phải của chiến dịch (bên cạnh Tiếp tục), nhấp vào nút Lưu.
  Nhấp vào Lưu

Bước tiếp theo

Thông tin thêm