Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Chứng nhận SSL Trợ giúp

Tạo CSR (Yêu cầu xác thực chứng nhận) cho dịch vụ lưu trữ cPanel

Bạn có thể tạo Yêu cầu xác thực chứng nhận (CSR) trong tài khoản cPanel sau khi miền của bạn trỏ tới sản phẩm dịch vụ lưu trữ.

 1. Truy cập GoDaddy, vào trang sản phẩm.
 2. Bên dưới Lưu trữ web, cạnh tài khoản Dịch vụ lưu trữ trên Linux bạn muốn sử dụng, nhấp vào Quản lý.
  nhấp vào quản lý
 3. Trong Bảng điều khiển của tài khoản, nhấp vào Quản trị cPanel.
 4. Trên Trang chủ của cPanel, trong phần Bảo mật, nhấp vào SSL/TLS.
 5. Dưới mục Yêu cầu xác thực chứng nhận (CSR), nhấp vào Tạo, xem hoặc xóa yêu cầu xác thực chứng nhận SSL.
 6. Hoàn thành các trường trong phần Tạo yêu cầu xác thực chứng nhận (CSR) mới.
 7. Trường Mô tả
  Khóa Mô tả chi tiết.
  Miền Tên miền đủ điều kiện hoặc URL mà bạn muốn bảo mật.
  Lưu ý: Nếu bạn yêu cầu chứng nhận Wildcard, hãy thêm dấu hoa thị (*) vào bên trái của tên chung nơi bạn muốn đặt ký tự đại diện, ví dụ: *.coolexample.com.
  Thành phố Tên của thành phố nơi đăng ký/đặt trụ sở của tổ chức bạn. Không viết tắt.
  Bang Tên của bang nơi đăng ký/đặt trụ sở của tổ chức bạn. Không viết tắt.
  Quốc gia Mã quốc gia gồm hai chữ cái theo định dạng của Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO), nơi tổ chức của bạn được đăng ký hợp pháp.
  Công ty Tên đăng ký hợp pháp của doanh nghiệp bạn. Nếu bạn đăng ký với tư cách cá nhân, hãy nhập tên người yêu cầu chứng nhận.
 8. Ở cuối mẫu, nhấp vào nút Tạo.

Trên trang mới, CSR của bạn sẽ hiển thị trong phần Yêu cầu xác thực chứng nhận được mã hóa . Bạn cần phải tạo bản sao CSR để yêu cầu chứng nhận SSL.

Bước tiếp theo

Sau khi tạo CSR, bạn cần yêu cầu chứng nhận của mình. Cách yêu cầu chứng nhận phụ thuộc vào loại chứng nhận bạn có:

Loại Bước tiếp theo
Chứng nhận chứng thực Thông thường, Cao cấp hoặc Mở rộng Yêu cầu chứng nhận SSL
Chứng nhận xác thực mã hoặc trình điều khiển Yêu cầu mã hoặc chứng nhận trình điều khiển ký

Thông tin thêm

Lưu ý: Theo đúng trách nhiệm, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin về cách sử dụng một số sản phẩm của bên thứ ba, nhưng chúng tôi không xác nhận hoặc trực tiếp hỗ trợ các sản phẩm của bên thứ ba, cũng như không chịu trách nhiệm về chức năng hoặc độ tin cậy của các sản phẩm đó. Logo và nhãn của bên thứ ba là nhãn hiệu đã đăng ký của các chủ sở hữu tương ứng. Mọi quyền được bảo lưu.