Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Tạo danh sách có thể xuất để chuyển miền đang chờ xử lý

Danh sách có thể xuất có thể được sử dụng để xem xét thông tin cho các tên miền đang chờ chuyển của bạn. Bạn có thể tạo và tải xuống danh sách có thể xuất dưới dạng tệp CSV hoặc XML từ trong tài khoản của mình.

  1. Đăng nhập vào Trung tâm kiểm soát miền của GoDaddy. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập? Tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn.)
  2. Chọn hộp bên cạnh (các) miền bạn muốn xuất. Hoặc nhấp vào biểu tượng dấu kiểm và Chọn tất cả
  3. Từ menu phía trên danh sách miền của bạn, chọn Xuất .
  4. Chọn cài đặt để xuất của bạn. Chọn Chuyển khoản đang chờ xử lý trong Tùy chọn xuất .
  5. Chọn OK để xác nhận cài đặt xuất của bạn.
  6. Chọn Tải xuống ngay để tải xuống danh sách đã xuất của bạn ngay lập tức. Danh sách miền sẽ tải xuống thiết bị của bạn ở định dạng tập tin bạn đã chọn.

Các bước liên quan

  • Sau khi tạo danh sách có thể xuất, bạn có thể tải xuống lại bất cứ lúc nào.

Xem thêm thông tin