Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Microsoft 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Tạo địa chỉ email Microsoft 365


Bước 1 trong loạt bài Thiết lập tài khoản Microsoft 365.

Cài đặt tài khoản email Microsoft 365 của bạn và tạo địa chỉ email trong Bảng điều khiển Email & Office.

 1. Đăng nhập vào Bảng điều khiển Email & Office (sử dụng tên người dùng và mật khẩu GoDaddy).
 2. Nếu bạn đã có địa chỉ email Microsoft 365 từ GoDaddy, hãy chọn Thêm người dùng. Nếu đây là địa chỉ email Microsoft 365 đầu tiên của bạn, hãy chuyển sang bước tiếp theo.
  Nút thêm người dùng với biểu tượng hình người
 3. Vui lòng chọn miền bạn muốn dùng, rồi chọn Tiếp tục.
  Chọn miền và Tiếp tục
 4. Tạo Địa chỉ email của bạn. Tránh sử dụng số hoặc ký tự đặc biệt vì sẽ khó nhớ và khó viết hơn. (Ví dụ: dùng tên của bạn như jane@coolexample.com hoặc jpointsman@coolexample.com.)
 5. Nhập TênHọ của bạn.
  Nhập địa chỉ email mới và tên
 6. Ở mục Liên kết miền, hãy dùng menu thả xuống để chọn Không chia sẻ. (Việc liên kết miền cho phép người dùng chia sẻ địa chỉ liên hệ và tập tin, chẳng hạn như khi các miền là một phần của doanh nghiệp.) Nếu đây là miền email đầu tiên của bạn, bạn sẽ không thấy tùy chọn này.
 7. Chọn để gán quyền quản trị viên cho tài khoản này. Hoặc nếu bạn đã có tài khoản email, bạn sẽ cần chọn thiết lập email mới cho bạn hay cho người khác.
 8. Nhập mật khẩu độc nhất vào hộp Tạo mật khẩu. (Điều quan trọng là tạo mật khẩu khác với mật khẩu GoDaddy của bạn.) Nếu bạn đã có tài khoản email, hãy chọn Tạo mật khẩu riêng trước.
 9. Lưu ý: Nếu bạn tạo địa chỉ email cho người dùng khác, hãy dùng mật khẩu tạm thời để họ có thể thay đổi sau.

 10. Nhập địa chỉ email trước đây của bạn vào hộp Gửi thông tin tài khoản tới.
 11. Chọn Tạo. Khi địa chỉ email Microsoft 365 của bạn đã sẵn sàng, bạn sẽ được xác nhận qua địa chỉ email vừa cung cấp.
  Nhập địa chỉ email và tạo.

Sẽ mất vài phút để thiết lập địa chỉ email. Khi bạn nhận được email xác nhận, chuyển qua bước tiếp theo và thiết lập địa chỉ email phục hồi của bạn.

Thông tin thêm