Microsoft 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Tạo địa chỉ email Microsoft 365


Bước 1 trong loạt bài Thiết lập tài khoản Microsoft 365.

Chỉ trong vài bước, chúng tôi sẽ thiết lập và chạy email của bạn. Đầu tiên, hãy tạo địa chỉ email của bạn trong Bảng điều khiển Email & Office.

 1. Đăng nhập vào Bảng điều khiển Email & Office (sử dụng tên người dùng và mật khẩu GoDaddy).
 2. Nếu bạn đã có địa chỉ email Microsoft 365 của GoDaddy, hãy chọn Thêm người dùng. Nếu đây là địa chỉ email Microsoft 365 đầu tiên của bạn, hãy chuyển sang bước tiếp theo.
  chọn thêm người dùng
 3. Chọn miền bạn muốn sử dụng cho địa chỉ email của mình và chọn Tiếp tục.
  chọn miền của bạn
 4. Nhập Tên người dùng cho địa chỉ email của bạn.

  Ví dụ: Dùng tên của bạn như jane@coolexample.com hoặc jpointsman@coolexample.com. Tránh sử dụng số hoặc ký tự đặc biệt vì sẽ khó nhớ hơn.

  nhập tên cho địa chỉ email của bạn
 5. Nhập TênHọ của bạn.
  nhập tên và họ
 6. Trong menu Liên kết miền, chọn Không chia sẻ. Nếu đây là email đầu tiên bạn tạo với tên miền này, thì bạn sẽ không thấy tùy chọn này.

  Lưu ý: Việc liên kết miền cho phép người dùng chia sẻ địa chỉ liên hệ và tập tin, chẳng hạn như khi các miền là một phần của doanh nghiệp.

 7. Chọn để gán quyền quản trị viên cho tài khoản này. Hoặc nếu bạn đã có tài khoản email, bạn sẽ cần chọn thiết lập email mới cho bạn hay cho người khác.
  chọn có hoặc không để cấp quyền quản trị viên
 8. Chọn một tùy chọn cho mật khẩu:
  • Nếu tài khoản dành cho người dùng khác: Chọn Sử dụng mật khẩu tạm thời để người dùng có thể thay đổi mật khẩu sau.
  • Nếu tài khoản dành cho bạn: Trong mục Tạo mật khẩu, hãy nhập mật khẩu. Mật khẩu này phải khác với tài khoản GoDaddy của bạn. Nếu bạn đã có tài khoản email, trước tiên, bạn cần chọn Tạo mật khẩu riêng.
  chọn mật khẩu
 9. Trong mục Gửi thông tin tài khoản đến, hãy nhập địa chỉ email để chúng tôi gửi chi tiết tài khoản.
  nhập địa chỉ email để chia sẻ chi tiết tài khoản
 10. Chọn Tạo.

Xin chúc mừng, bạn đã tạo email đầu tiên!

Khi địa chỉ email Microsoft 365 của bạn sẵn sàng, chúng tôi sẽ gửi thư xác nhận đến địa chỉ email bạn cung cấp ở bước 9. Nếu bạn không nhận được thư ngay thì cũng đừng lo lắng. Quá trình này có thể mất một vài phút.

Sau khi bạn nhận được email xác nhận, hãy chuyển sang bước tiếp theo để chúng tôi đăng nhập vào email của bạn. Chỉ còn một vài bước nữa.

Thông tin thêm