Miền Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Tạo hồ sơ miền

Tạo hồ sơ miền với các cài đặt ưa thích của bạn, sau đó gán các cài đặt đó cho nhiều miền cùng một lúc. Điều này giúp bạn tiết kiệm thời gian và quản lý cài đặt miền đơn giản hơn.

 1. Đăng nhập vào Danh mục miền GoDaddy của bạn. (Bạn cần trợ giúp đăng nhập? Tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn .)
 2. Chọn biểu tượng Hồ sơ phía trên danh sách miền của bạn, sau đó chọn Hồ sơ mới .
  chọn chỉnh sửa hồ sơ
 3. Nhập tên hồ sơ và thêm nội dung mô tả, nếu muốn.
 4. Tùy chỉnh cài đặt cho miền của bạn. Nếu bạn chọn Không được chỉ định , các miền sử dụng hồ sơ này sẽ không thay đổi các cài đặt đó và sẽ giữ nguyên cài đặt hiện tại.
  • Mặc định miền : Chọn cài đặt tự động gia hạn và khóa miền của bạn.
  • Thông tin liên hệ : Nhập thông tin liên hệ sẽ được áp dụng cho các miền sử dụng hồ sơ này.
  • Máy chủ tên: Chọn sử dụng máy chủ tên GoDaddy hay nhập máy chủ tên tùy chỉnh của bên thứ ba.
  • Chuyển tiếp : Thiết lập chuyển tiếp miền để chuyển hướng khách truy cập đến một website khác.
 5. Chọn Lưu để tạo hồ sơ miền mới của bạn.

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin