Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Tạo hồ sơ thiết lập sẵn

Hồ sơ thiết lập sẵn cho phép bạn tùy chỉnh các cài đặt miền cụ thể và áp dụng các cài đặt đó cho nhiều tên miền cùng một lúc. Bạn có thể tiết kiệm thời gian khi cần cập nhật thông tin liên lạc, tùy chọn tự động gia hạn và máy chủ tên.

 1. Đăng nhập vào Trung tâm kiểm soát miền của GoDaddy. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập? Bạn vui lòng tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn.)
 2. Từ menu Cài đặt , chọn Quản lý hồ sơ thiết lập sẵn
  quản lý hồ sơ thiết lập sẵn
 3. Chọn Tạo hồ sơ miền.
 4. Nhập tên hồ sơ và thêm nội dung mô tả, nếu muốn.
 5. Chọn cài đặt Nhập của bạn:
  • Không, cảm ơn — không nhập bất kỳ cài đặt nào
  • Hồ sơ miền — sao chép cài đặt của hồ sơ thiết lập sẵn hiện có từ danh sách thả xuống
 6. Nhấp vào một trường cài đặt để mở rộng tùy chọn.
 7. Chọn Thêm cài đặt và tùy chỉnh các tùy chọn:
  Tùy chọn Hành động
  Cài đặt tự động gia hạn
  • Chuyển đổi giữa Bật hoặc Tắt
  Cài đặt khóa
  • Chuyển đổi giữa Bật hoặc Tắt
  Cài đặt thông tin liên hệ
  • Chọn ô để áp dụng thông tin chi tiết cho tất cả các loại liên hệ
  • Nhập thông tin chi tiết cho từng loại liên hệ
  Các cài đặt máy chủ tên / chuyển tiếp
  • Sử dụng máy chủ tên của GoDaddy — sử dụng các cài đặt máy chủ tên mặc định được cung cấp bởi GoDaddy
  • Sử dụng máy chủ tên tùy chỉnh — nhập máy chủ tên tùy chỉnh từ công ty dịch vụ lưu trữ hoặc quản lý DNS của bạn
  • Thiết lập chuyển tiếp — nhập URL để chuyển tiếp miền của bạn
 8. Sau khi bạn tùy chỉnh cài đặt của mình, hãy chọn Lưu.

Bước có liên quan

Xem thêm thông tin