Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
 • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

GoDaddy Studio Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Tạo liên kết của tôi trong Bio

Sử dụng một trong những mẫu bắt đầu nhanh của chúng tôi để tạo Liên kết trong Bio hoặc thiết kế của riêng bạn từ đầu.

Lưu ý: Liên kết trong Bio chỉ khả dụng trong ứng dụng GoDaddy Studio trên thiết bị iOS và Android. Nó miễn phí cho tất cả khách hàng GoDaddy Studio.

 1. Đăng nhập vào ứng dụng GoDaddy Studio của bạn.
 2. Ở cuối màn hình, chạm vào Liên kết trong Tiểu sử .
 3. Chạm vào Tạo trang miễn phí .
 4. Chạm vào mẫu mà bạn muốn bắt đầu.
 5. Tùy chỉnh liên kết của bạn trong Bio. Bạn có thể:
  • Tải lên và thêm hình ảnh của riêng bạn hoặc chọn hình ảnh từ thư viện của chúng tôi
  • Thay đổi màu nền
  • Thay đổi văn bản
  • Thay đổi màu phông chữ. Bạn sẽ không thể thay đổi loại hoặc kích thước phông chữ, nhưng hãy chú ý điều này trong các phiên bản sau của ứng dụng.
  Để lưu từng thay đổi bạn thực hiện, hãy chạm vào dấu kiểm ở góc trên cùng bên phải.
 6. Thêm phương tiện xã hội của bạn và các liên kết khác. Bạn có thể thêm tối đa 12 hồ sơ mạng xã hội và nhiều liên kết khác tùy thích.
 7. Khi bạn hài lòng với Liên kết trong Tiểu sử, hãy chạm vàoXuất bản liên kết của tôi trong Bio biểu tượng xuất bản .
 8. Chọn một liên kết duy nhất và chạm vào Tiếp tục . Nếu liên kết bạn chọn đang được sử dụng, chúng tôi sẽ cho bạn biết và bạn sẽ cần chọn một liên kết khác.

Cảnh báo: Bạn sẽ không thể thay đổi liên kết thành Liên kết trong Tiểu sử của mình sau này. Để có một liên kết khác, bạn sẽ phải xóa Liên kết trong Bio và tạo một liên kết mới.

Trang của bạn sẽ được xuất bản ngay lập tức. Sau đó, bạn có thể xem hoặc chia sẻ qua mạng xã hội. Bạn cũng có thể sao chép liên kết và dán vào bios mạng xã hội theo cách thủ công hoặc chạm vào Xong nếu bạn chưa sẵn sàng chia sẻ.

Xem thêm thông tin

Liên kết trong Bio là gì?