Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Tạo miền con

Bạn có thể tạo bản ghi miền con trong tập tin vùng DNS cho miền đăng ký với GoDaddy. Miền con là một loại tiền tố miền, chẳng hạn như blog.yoursite.com, mà sử dụng bản ghi A để trỏ đến một địa chỉ IP. Để thêm miền con trỏ đến tên miền, bạn sẽ cần thêm CNAME.

Bạn có thể xem một đoạn hoạt hình minh họa thao tác này ở phần dưới của trang.

 1. Đăng nhập vào Trung tâm kiểm soát miền của GoDaddy. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập? Tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn.)
 2. Bạn hãy chọn tên miền từ danh sách để truy cập trang Cài đặt miền.
 3. Trong Cài đặt bổ sung, chọn Quản lý DNS.
 4. Bên dưới phần Hồ sơ, chọn Thêm.
 5. Chọn A từ menu Loại được thả xuống.
 6. Điền vào các trường bắt buộc:
  • Máy chủ lưu trữ: Tên máy chủ lưu trữ, hay chính là tiền tố, cho miền con. Ví dụ: nhập blog để tạo miền con cho blog.yoursite.com.
  • Trỏ đến: Địa chỉ IP bạn đang đặt làm đích cho máy chủ lưu trữ. Đây thường là địa chỉ IP của tài khoản dịch vụ lưu trữ chứa trang cho miền con của bạn.
  • TTL: Thời gian máy chủ lưu thông tin trong bộ nhớ đệm. TTL được đặt mặc định là 1 giờ.
 7. Chọn Lưu để lưu hồ sơ.

Vui lòng chờ tối đa 48 giờ để mọi thay đổi DNS được phản ánh đầy đủ trên hệ thống.

Cho tôi biết cách

thêm hồ sơ miền con

Các bước liên quan

Thông tin thêm