Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

WordPress Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Tạo mô tả trang trong WordPress

Bạn có thể sử dụng các bước sau để đảm bảo trang WordPress của bạn có phần mô tả trang để cải thiện thứ hạng SEO.

Có rất nhiều trình cắm có thể được sử dụng cho việc này, chúng tôi sẽ đề cập đến việc cài đặt trình cắm Yoast SEO . Nếu bạn quyết định sử dụng một trình cắm khác, hãy nhớ chọn một trình cắm đang được duy trì tích cực.

  1. Đăng nhập vào WordPress .
  2. Cài đặt trình cắm trong WordPress .
  3. Kích hoạt một trình cắm trong WordPress .
  4. Chỉnh sửa mỗi trang mà bạn muốn có mô tả và sử dụng bảng điều khiển Yoast SEO trên các trang đó để thêm mô tả.
  5. Bạn nên hoàn thành ít nhất bước này cho trang chủ của mình.

Xem thêm thông tin