Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Tạo một chiến dịch email văn bản thuần túy

Bạn có thể tạo một chiến dịch văn bản thuần túy mà không cần bất kỳ kiểu HTML nào.

  • Nếu bạn chưa sẵn sàng, hãy đăng nhập vào tài khoản GoDaddy Email Marketing của bạn. (Bạn cần trợ giúp đăng nhập? )
  • Trên trang Chiến dịch , nhấp vào mũi tên xuống ở bên phải nút Soạn thảo , rồi nhấp vào Chỉ cần nhắn tin .
    Đánh dấu vào ô

Thao tác này sẽ mở trình soạn thảo văn bản thuần túy để bạn có thể tạo một chiến dịch mới mà không có HTML.

Lưu ý: Vì không có bất kỳ HTML nào trong email của bạn, bạn không thể đưa hình ảnh, kiểu hoặc liên kết có thể nhấp vào trong email của mình. Ngoài ra, bạn sẽ không nhận được báo cáo thống kê về việc gửi thư của mình.

Xem thêm thông tin