Microsoft 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Tạo một nhóm phân phối

Lưu ý: Chúng tôi đang nỗ lực giải quyết sự cố với các nhóm phân phối. Nếu bạn thấy lỗi, vui lòng chờ một giờ và thử lại. Hoặc quản trị viên có thể tạo nhóm phân phối trong trung tâm quản trị Exchange (EAC). Đăng nhập bằng địa chỉ email và mật khẩu của bạn. Tìm hiểu thêm từ Microsoft .

Nhóm phân phối cho phép bạn tiếp cận nhiều người dùng trong tổ chức của mình bằng một địa chỉ email. Chúng rất hữu ích khi bạn có nhiều dự án hoặc phòng ban - chỉ cần sử dụng một địa chỉ email để gửi thông báo hoặc lời mời họp.

Video này là một phần của tuyển tập Hướng dẫn cách thiết lập email.


Yêu cầu: Bạn cần quyền quản trị để tạo nhóm phân phối. Để biết thêm thông tin, hãy xem vai trò quản trị viên từ Microsoft.
 1. Đăng nhập vào Email & Bảng điều khiển Office (sử dụng tên người dùng và mật khẩu GoDaddy của bạn).
 2. Chọn Quản trị , sau đó chọn Nhóm phân phối .
  Chọn Nhóm phân phối từ menu Quản trị Microsoft 365
 3. Chọn Thêm nhóm phân phối .
 4. Nhập Tên nhóm phân phối của bạn.
 5. Nhập Địa chỉ nhóm phân phối của bạn.
  Tên nhóm phân phối, Nhóm tiếp thị và địa chỉ, marketing@coolexample.com
 6. Bật công tắc nếu bạn muốn người dùng bên ngoài tổ chức của bạn gửi email đến nhóm này.
 7. Chọn hộp kiểm bên cạnh tên người dùng để thêm họ vào nhóm.
 8. Chọn Lưu . Nhóm phân phối mới của bạn đã sẵn sàng hoạt động.

Bạn có thể thêm,Nút bút chì chỉnh sửa, hoặcNút thùng rác xóa các nhóm phân phối bất cứ lúc nào.

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin