WordPress Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Tạo người dùng quản trị trong cơ sở dữ liệu WordPress

Bạn có thể tạo một người dùng quản trị WordPress mới từ trong cơ sở dữ liệu. Sử dụng phương pháp này nếu người dùng quản trị ban đầu của bạn bị hỏng hoặc bị xóa.

 1. Đăng nhập vào phpMyAdmin.
 2. Trong phpMyAdmin, ở menu bên trái, chọn tên cơ sở dữ liệu mà trang của bạn sử dụng.
 3. Từ menu bên trái, tìm bảng người dùng và chọn bảng đó (chọn văn bản, không chọn hộp kiểm). Ví dụ, bảng này có thể được gọi là wp_users trong menu của bạn.
 4. Từ menu trên cùng, chọn Chèn .
 5. Trong cột Giá trị , nhập như sau:
  Lĩnh vựcNó là gì ...
  Giấy tờ tùy thânBất kỳ số nào chưa được người dùng khác sử dụng.
  user_loginTên người dùng để truy cập bảng điều khiển WordPress.
  user_passMật khẩu cho người dùng này.

  Lưu ý: Đảm bảo chọn MD5 trong menu Chức năng .

  user_nicenameBiệt hiệu của người dùng này.
  user_emailĐịa chỉ email cho người dùng này.
  user_registeredNgày và giờ người dùng này được đăng ký.
  user_statusĐặt giá trị này là 0 .
  display_nameTên sẽ hiển thị cho người dùng này.
 6. Ở bên phải, chọn Bắt đầu .
 7. Từ menu bên trái, tìm bảng usermeta và chọn bảng đó (chọn văn bản, không chọn hộp kiểm). Ví dụ, bảng này có thể được gọi là wp_usermeta trong menu của bạn.
 8. Từ menu trên cùng, chọn Chèn .
 9. Trong cột Giá trị , nhập như sau:
  Lĩnh vựcNó là gì ...
  user_idNhập ID từ bước 4.
  meta_keyNhập wp_capabilities .

  Lưu ý: Đối với tài khoản WordPress được quản lý hoặc tiền tố bảng cơ sở dữ liệu tùy chỉnh, hãy thay thế wp_ bằng tiền tố chính xác (chẳng hạn như coolPrefix _capabilities ).

  meta_valueNhập như sau:
  a: 1: {s: 13: "administrator"; s: 1: "1";}
 10. Chọn Bắt đầu .
 11. Chọn lại tab Chèn.
 12. Trong cột Giá trị , nhập như sau:
  Lĩnh vựcNó là gì ...
  user_idNhập ID từ bước 4.
  meta_keyNhập wp_user_level .

  Lưu ý: Đối với tài khoản WordPress được quản lý hoặc tiền tố bảng cơ sở dữ liệu tùy chỉnh, hãy thay thế wp_ bằng tiền tố chính xác (chẳng hạn như coolPrefix _user_level ).

  meta_valueNhập số 10 .
 13. Chọn Bắt đầu .

Bây giờ bạn có thể đăng nhập vào WordPress bằng tên người dùng và mật khẩu mới của mình.

Xem thêm thông tin