Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Tạo theo dõi liên kết Google Analytics

Làm thế nào để bạn tạo các thông số UTM Google Analytics thích hợp (còn được gọi là mã UTM) trong email của bạn? GoDaddy Email Marketing Tiện ích Google Analytics sẽ tự động thực hiện việc này cho bạn!

Sau khi bạn nhập miền, GoDaddy Email Marketing sẽ cẩn thận ghi các tham số thích hợp vào tất cả các URL trong chiến dịch của bạn. Những biến số đó được kết nối với tài khoản Google Analytics của bạn.