Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Windows (Plesk) Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Tạo thư mục trong tài khoản Lưu trữ Windows của tôi

Bạn có thể tạo thư mục mới trên tài khoản lưu trữ của mình.

  1. Đăng nhập vào Trình quản lý tài khoản của bạn.
  2. Nhấp vào Lưu trữ web.
  3. Bên cạnh tài khoản lưu trữ mà bạn muốn sử dụng, hãy nhấp Quản lý.
  4. Trong điều hướng trên cùng Nhấp vào tab Tập tin.
  5. Bấm vào Mới , rồi bấm vào Tạo thư mục mới .
  6. Nhập tên thư mục , rồi bấm vào OK .