Websites + Marketing Trợ giúp

Tạo tiện ích bổ sung cho một sản phẩm

Tạo tiện ích bổ sung cho sản phẩm để mang đến cho khách hàng nhiều lựa chọn hơn. Tiện ích bổ sung là các chi tiết cá nhân hóa hoặc mục bổ sung mà bạn muốn thêm vào sản phẩm đang bán. Ví dụ: khách hàng có thể muốn thêm nội dung chạm khắc như một phần dịch vụ hoặc gói quà như một giao dịch mua bổ sung.

 1. Vu lòng truy cập vào trang sản phẩm của GoDaddy.
 2. Cuộn tới Websites + Marketing và chọn Quản lý bên cạnh trang của bạn.
 3. Trong Bảng điều khiển, đi tới Cửa hàng > Sản phẩm.
 1. Chọn tên sản phẩm bạn muốn cập nhật hoặc thêm sản phẩm mới.
 2. Chọn tab Kho hàng & Tùy chọn. Trong Tiện ích bổ sung, chọn Tạo tiện ích bổ sung.
 3. Nhập tên tiện ích bổ sung, chẳng hạn như "chạm khắc" hoặc "gói quà".
 4. Trong Loại, chọn Người mua chọn trong danh sách để cung cấp các tùy chọn dịch vụ của riêng bạn.
  • Thêm các tùy chọn cho dịch vụ trong mục Lựa chọn. Để thêm các lựa chọn khác, chọn Tạo lựa chọn tiện ích bổ sung. Ví dụ, nếu bạn thêm dịch vụ gói quà, một lựa chọn có thể là "Giấy màu đỏ" và lựa chọn thứ hai là "Giấy ánh kim".
   tạo lựa chọn tiện ích bổ sung cho một danh sách
 5. Hoặc trong Loại, chọn Người mua nhập văn bản tùy chỉnh nếu bạn muốn khách hàng nhập lựa chọn của chính họ, chẳng hạn như nội dung chạm khắc.
  • Trong hộp Hướng dẫn dành cho khách hàng, thêm hướng dẫn cho khách hàng của bạn.
  • Đối với Giới hạn ký tự, hãy đặt độ dài tối đa cho tin nhắn của khách hàng.
   tạo lựa chọn tiện ích bổ sung tùy chỉnh
 6. Bạn có thể tùy chỉnh tùy chọn theo các cách khác, trong đó có:
  • Chọn hộp Bắt buộc đối với người mua nếu bạn yêu cầu khách hàng chọn dịch vụ.
  • Thêm Thanh toán để nếu khách hàng chọn thêm dịch vụ, giá cuối cùng của sản phẩm sẽ bao gồm khoản tăng thêm.
 7. Chọn Hoàn tất. Tùy chọn dịch vụ được thêm vào danh sách Tiện ích bổ sung.
  danh sách tiện ích bổ sung của sản phẩm

Lưu ý: Nếu bạn muốn thay đổi thứ tự tiện ích bổ sung, chọn các dòng ở bên trái tiện ích bổ sung và kéo để sắp xếp theo thứ tự bạn muốn. Để chỉnh sửa tiện ích bổ sung, chọn nút bút chì Nút dấu cộng. Hoặc nếu bạn muốn xóa tùy chọn, hãy chọn nút thùng rác Nút thùng rác.

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin