Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

GoDaddy Trợ giúp

Tạo tiện ích bổ sung cho một sản phẩm

Tạo tiện ích bổ sung cho sản phẩm để mang đến cho khách hàng nhiều lựa chọn hơn. Tiện ích bổ sung bao gồm dịch vụ chăm sóc khách hàng hoặc tùy chọn thông điệp, chẳng hạn như gói quà hoặc chạm khắc tùy ý.

Tiện ích bổ sung là các chi tiết cá nhân hóa hoặc mục bổ sung mà bạn muốn thêm vào sản phẩm đang bán. Ví dụ: khách hàng có thể muốn thêm dịch vụ gói quà hoặc chạm khắc làm tiện ích bổ sung khi mua hàng.

 1. Truy cập trang sản phẩm GoDaddy.
 2. Cuộn xuống Website Builder và chọn Quản lý bên cạnh website hoặc cửa hàng của bạn.
 3. Từ Bảng điều khiển, mở các sản phẩm của bạn:
  • Trong Website Builder, truy cập Cửa hàng > Sản phẩm.
  • Trong Cửa hàng trực tuyến đặc biệt, truy cập Sản phẩm > Tất cả sản phẩm.
 4. Chọn tên sản phẩm bạn muốn cập nhật hoặc thêm sản phẩm mới.
 5. Chọn tab Kho hàng & Tùy chọn. Trong Tiện ích bổ sung, chọn Tạo tiện ích bổ sung.
  Chọn Tạo tiện ích bổ sung
 6. Nhập tên tiện ích bổ sung, chẳng hạn như "chạm khắc" hoặc "gói quà".
 7. Trong Loại, chọn Người mua chọn trong danh sách để cung cấp các tùy chọn dịch vụ của riêng bạn.
  • Thêm các tùy chọn cho dịch vụ trong mục Lựa chọn. Để thêm các lựa chọn khác, nhấp vào Tạo lựa chọn tiện ích bổ sung. Ví dụ, nếu bạn thêm dịch vụ gói quà, một lựa chọn có thể là "Giấy màu đỏ" và lựa chọn thứ hai là "Giấy ánh kim".
   tạo lựa chọn tiện ích bổ sung cho một danh sách
 8. Hoặc trong Loại, chọn Người mua nhập văn bản tùy chỉnh nếu bạn muốn khách hàng nhập lựa chọn của riêng họ chẳng hạn như chạm khắc.
  • Trong hộp Hướng dẫn dành cho khách hàng, thêm hướng dẫn cho khách hàng của bạn.
  • Đối với Giới hạn ký tự, hãy đặt độ dài tối đa cho tin nhắn của khách hàng.
   tạo lựa chọn tiện ích bổ sung tùy chỉnh
 9. Bạn có thể tùy chỉnh tùy chọn theo các cách khác, trong đó có:
  • Chọn hộp Bắt buộc đối với người mua nếu bạn yêu cầu khách hàng chọn dịch vụ.
  • Thêm Thanh toán để nếu khách hàng chọn thêm dịch vụ, giá cuối cùng của sản phẩm sẽ bao gồm khoản tăng thêm.
 10. Nhấp vàoHoàn tất. Tùy chọn dịch vụ được thêm vào danh sách Tiện ích bổ sung.
  danh sách tiện ích bổ sung của sản phẩm
 11. (Không bắt buộc) Nếu bạn muốn thay đổi thứ tự, hãy nhấp vào các đường bên trái tiện ích bổ sung và kéo theo thứ tự bạn muốn. Để chỉnh sửa tiện ích bổ sung, hãy nhấp vào nút bút chì Nút dấu cộng. Hoặc nếu bạn muốn xóa tùy chọn, hãy nhấp vào nút thùng rác Nút thùng rác.
 12. Các bước liên quan

  Xem thêm thông tin