Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

WordPress được quản lý Trợ giúp

Tạo trang lưu tạm

Tạo trang lưu tạm cho WordPress được quản lý để thử nghiệm các thay đổi mà không làm ảnh hưởng đến trang trực tuyến.

Lưu ý:Trang lưu tạm chỉ dành cho tài khoản WordPress được quản lý loại Cao cấp, Cốt yếu, Nhà phát triển hoặc Pro. Nếu có tài khoản Cơ bản, bạn cần nâng cấp tài khoản để dùng trang lưu tạm.

 1. Truy cập vào trang sản phẩm GoDaddy.
 2. Trên trang Sản phẩm của tôi, bên cạnh WordPress được quản lý, chọn Quản lý tất cả.
 3. Đối với trang bạn muốn sử dụng, chọn menu biểu tượng menu rồi chọn Lưu tạm.
  chọn lưu tạm
 4. Chọn Tạo trang lưu tạm.

  Lưu ý:Nếu dùng tài khoản Pro (chỉ có tại Hoa Kỳ và Canada), bạn chỉ cần làm như vậy. Chúng tôi sẽ cần vài phút để sao chép trang sản xuất của bạn để dùng làm trang lưu tạm. Nếu bạn dùng tài khoản Cao cấp, Cốt yếu và Nhà phát triển, hãy thực hiện bước tiếp theo.

 5. Xác định cách thức lưu tạm trang thông qua các tùy chọn:
  • Sao y trang sản xuất: Sao chép toàn bộ trang hiện có sang trang lưu tạm.
  • Sao chép thiết kế trang: Chỉ sao chép các giao diện và trình cắm hiện có mà không bao gồm nội dung.
 6. Chọn Tạo. Chúng tôi sẽ cần vài phút để tạo trang lưu tạm.

Xem thêm thông tin