Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
 • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Windows (Plesk) Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Tập tin nào sẽ hiển thị khi có người duyệt đến tên miền của tôi?

Khi khách truy cập nhập tên miền của bạn vào trình duyệt của họ, họ sẽ tự động được chuyển hướng đến tập tin mặc định trên website của bạn. Ví dụ, để truy cập Yahoo !, bạn gõ yahoo.com. Nó không hiển thị trong trình duyệt của bạn, nhưng thực tế bạn đang xem trang index.html. Hãy tự mình thử: nhập yahoo.com/index.html trong trình duyệt của bạn.

Bạn có thể đã đoán ra, index.html chính là tập tin mặc định. Nếu đây là tập tin mặc định duy nhất trong thư mục gốc thì tập tin đó sẽ tự động hiển thị khi có người truy cập tên miền của bạn.

Nếu bạn có nhiều tập tin mặc định trong một thư mục, máy chủ sẽ quyết định tập tin nào được ưu tiên và hiển thị tập tin đó. Việc nắm được trình tự tập tin được phục vụ là điều quan trọng để đảm bảo hiển thị đúng trang trên website của bạn.

 1. Index.html
 2. Index.htm
 3. Index.cfm
 4. Index.shtml
 5. Index.shtm
 6. Index.stm
 7. Index.php
 8. Chỉ mục.php3
 9. Index.asp
 10. Index.aspx
 11. Mặc định.htm
 12. Default.asp
 13. Default.aspx

Bạn có thể thay đổi tập tin mặc định của tài khoản dịch vụ lưu trữ (thông tin thêm).

Lưu ý: Một số tập tin được liệt kê trong Plesk, như Index.cfm , sẽ không thực sự hoạt động vì chúng tôi không hỗ trợ công nghệ cơ bản để hỗ trợ tập tin.