Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

GoDaddy Trợ giúp

Tắt bình luận trên các bài đăng và trang cũ trong WordPress

Bạn có thể ngăn khách truy cập để lại bình luận trên các bài đăng và trang WordPress cũ để giảm bình luận rác.

  1. Đăng nhập vào WordPress.
  2. Trong menu bên trái, vui lòng chọn Cài đặt > Thảo luận.
  3. Trong phần Cài đặt bình luận khác, vui lòng chọn hộp kiểm bên cạnh Tự động đóng bình luận về các bài viết cũ hơn XX ngày.
  4. Trên cùng dòng, vui lòng thay đổi số ngày thành số bạn muốn.
  5. Vui lòng cuộn xuống cuối trang rồi nhấp vào Lưu thay đổi.

Khi đã thay đổi cài đặt này, người dùng không thể để lại bình luận về bài đăng và trang cũ hơn số ngày được chỉ định.

Xem thêm thông tin