GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Tắt bình luận trong WordPress

Nếu bạn không muốn cho phép khách truy cập để lại bình luận trên trang WordPress của mình, bạn có thể tắt bình luận từ bảng điều khiển bằng cách làm theo các bước bên dưới.

  1. Đăng nhập vào WordPress.
  2. Trên menu bên trái, chọn Cài đặt rồi chọn Thảo luận .
  3. Trong phần Cài đặt bài đăng mặc định , bỏ chọn hộp kiểm bên cạnh Cho phép mọi người gửi nhận xét về bài đăng mới .

    Lưu ý: Nếu bạn đã bật bình luận trên các bài đăng hoặc trang riêng lẻ, các cài đặt riêng lẻ sẽ ghi đè cài đặt bài đăng mặc định cho các bài đăng hoặc trang này.

  4. Cuộn xuống cuối trang và chọn Lưu thay đổi .

Bình luận hiện đã bị tắt trên trang của bạn.

Xem thêm thông tin