GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Tắt WP_CACHE cho WordPress

Nếu bạn đang đăng tải những thay đổi gần đây lên website WordPress và không thấy chúng xuất hiện trực tuyến, hãy thử tắt WP_CACHE vì đây là thao tác cho phép website của bạn lưu nội dung vào bộ nhớ đệm. Việc tắt tính năng này được thực hiện thông qua một tập tin có tên wp-config.php trong thư mục WordPress của bạn.

  1. Chỉnh sửa wp-config.php cho website của bạn. ( cPanel / Plesk / VPS )
  2. Định vị phần này trong wp-config.php:
    define ('WP_CACHE', true);
  3. Thay đổi true thành false .
  4. Lưu các thay đổi của bạn.

Các bước tiếp theo

  • Khi bạn đã chắc chắn rằng các thay đổi của bạn đang hoạt động, bạn nên thay đổi WP_CACHE trở lại true .