Trợ giúp

Gen 3 VPS & Máy chủ chuyên dụng Trợ giúp

Test your server for the Shellshock vulnerability

After patching your server, run the following tests to make sure your server is safe from the Shellshock vulnerability.

Note: These tests work on all versions of Linux.

 1. Run the following command:
  cd /tmp; rm -f /tmp/echo; env 'x=() { (a)=>\' bash -c "echo date"; cat /tmp/echo
  A correctly-patched server will return:
  date cat: /tmp/echo: No such file or directory
 2. Run the following command:
  env 'x=() { :;}; echo vulnerable' 'BASH_FUNC_x()=() { :;}; echo vulnerable' bash -c "echo test"

  Clean servers' responses will vary depending on the BASH version, but you should see test near the the bottom of the output.

  Vulnerable servers' response will be vulnerable.

Warning: Your server must pass both tests to be considered safe from the bash vulnerability.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.