Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Testing IPv6 Connectivity

Warning: IPv6 is only supported on Servers using the Hosting Control Center panel. Before using this article, check to make sure which server control panel you are using.

Internet Protocol version 6 (IPv6) is the Internet's next-generation IP intended to replace IPv4.

You can use this tool to test the IPv6 configuration and connectivity of your server.

For more information, see What is IPv6?

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.