Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Thư Apple: Cài đặt email trong không gian làm việc

Apple® Mail cho phép bạn kiểm tra tài khoản Email trong không gian làm việc của mình trên máy tính để bàn.

Bài viết này sử dụng thông tin từ Mac OS X 10.9.5, nhưng các phiên bản trước cũng sử dụng những cài đặt tương tự.

Sau khi thêm nhiều tài khoản email vào Apple Mail, bạn có thể chuyển đổi giữa chúng bằng thanh bên ở bên trái.

TRƯỚC KHI BẠN BẮT ĐẦU: Để cài đặt Apple Mail với email của bạn, bạn cần biết cổng và cài đặt máy chủ email POP hoặc IMAP của mình. Để tìm các thông tin đó, hãy đi đến Trung tâm cài đặt email và ghi lại các thông tin được hiển thị bên dưới Cài đặt máy chủ email.

Nếu bạn không thể đăng nhập vào Trung tâm cài đặt email, thì có thể bạn có địa chỉ email Office 365. Nếu có, hãy xem Thêm địa chỉ email Office 365 vào ứng dụng Mail của Apple (Mac).

Cách sử dụng Apple Mail với email của bạn


 1. Khởi chạy Thư.
 2. Từ menu Mail, chọn Thêm tài khoản.
 3. Chọn Thêm tài khoản thư khác, rồi nhấp vào Tiếp tục.
 4. Hoàn thành các trường sau đây, và sau đó nhấp vào Tạo:
  Trường Việc cần làm...
  Họ và tên Nhập tên mà bạn muốn hiển thị khi gửi email.
  Địa chỉ email Nhập địa chỉ email bạn muốn sử dụng.
  Mật khẩu Nhập mật khẩu cho tài khoản email của bạn (thêm thông tin)

 5. Hoàn thành các trường sau, rồi bấm vào Tiếp theo:
  Trường Việc cần làm...
  Loại tài khoản Chọn IMAP hoặc POP, tùy theo loại máy chủ được hiển thị trong Trung tâm cài đặt email.
  Máy chủ thư Nhập tên máy chủ đến được liệt kê trong Trung tâm cài đặt email.
  Tên người dùng Nhập địa chỉ email của bạn.
  Mật khẩu Nhập mật khẩu cho địa chỉ email của bạn.

 6. Hoàn thành các trường sau đây, và sau đó nhấp vào Tạo:
  Trường Việc cần làm...
  Máy chủ SMTP Nhập tên máy chủ đi được liệt kê trong Trung tâm cài đặt email.
  Tên người dùng Nhập địa chỉ email của bạn.
  Mật khẩu Nhập mật khẩu cho địa chỉ email của bạn.

Đó là thông tin bạn cần biết. Kiểm tra email của bạn. Nếu bạn không thấy thư nào, hãy nhấp vào Tải thư. Để bảo đảm bạn có thể gửi thư, hãy thử viết một email và gửi cho chính bạn.

Nếu bạn không nhận được email hoặc không thể gửi thư, hãy xem Khắc phục sự cố cho Apple Mail. Đừng lo. Có một vài điều có thể xảy ra trong quá trình cài đặt. Chúng tôi sẽ giúp bạn điều tra và khắc phục chúng.


Như một sự ưu đãi, chúng tôi cung cấp thông tin về cách sử dụng một số sản phẩm bên thứ ba, nhưng chúng tôi không xác nhận hoặc trực tiếp hỗ trợ các sản phẩm bên thứ ba và chúng tôi không chịu trách nhiệm về các tính năng hoặc độ tin cậy của các sản phẩm đó. Nhãn hiệu và logo của bên thứ ba là những thương hiệu đã đăng ký của các chủ sở hữu tương ứng. Đã đăng ký bản quyền.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.