Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Thư mục gốc trang web của tôi là gì?

Thư mục gốc của trang web của bạn là nội dung tải lên khi khách truy cập vào tên miền của bạn trong trình duyệt Web. Kết quả rõ ràng nhất của việc này là bạn cần đặt "tập tin chỉ mục" vào thư mục gốc của trang web cho khách truy cập xem trang web của bạn (thêm thông tin).

Các ứng dụng liên quan đến trang web cũng có thể cần phải biết thư mục gốc của trang web của bạn.

Thư mục gốc website của bạn phụ thuộc vào tên miền là tên miền chính của bạn hay là một loại khác (thêm thông tin).

Thư mục gốc của tên miền chính của bạn/public_html.

Các thư mục gốc của tên miền con và thứ cấp được chỉ định khi chúng được cài đặt. Bạn có thể tìm thấy chúng được liệt kê trong cPanel.

Để tìm thư mục gốc của tên miền con và tên miền phụ (bổ sung)

  1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn.
  2. Nhấp Dịch vụ lưu trữ.
  3. Bên cạnh tài khoản mà bạn muốn sử dụng, hãy nhấp Quản lý.
  4. Trong phần Tên miền, nhấp vào Tên miền phụ hoặc Tên miền bổ sung, tùy vào loại tên miền mà bạn đang sử dụng.

Thư mục gốc hiển thị trong trường Tài liệu gốc.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.